Kaplica adoracji

W ostatnim czasie wyposażenie kościoła zostało wzbogacone o dodatkowe tabernakulum w nowoutworzonej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Tabernakulum jest wykonane z bursztynu i ma kształt statku, co stanowi nawiązanie do ewangelicznej sceny, w której Pan Jezus w czasie burzy jest obecny w łodzi razem ze swoimi uczniami i z mocą uspokaja wzburzone wody Jeziora Galilejskiego.

Możliwość adoracji codziennie od zakończenia Mszy Świętej porannej do zakończenia Mszy Świętej wieczornej

Przeczytaj więcej o otwarciu kaplicy adoracji.

Kaplica adoracji grafika