Otwarcie kaplicy adoracji

Utworzono: 07-02-2023

W centrum Darłowa została otwarta kaplica całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Na przestrzeń modlitewnego spotkania z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie została przeznaczona południowo-wschodnia kaplica mariackiego kościoła franciszkańskiego.

Przygotowanie kaplicy trwało 3 lata. Magda Caban, konserwator sztuki, która uczestniczyła w prowadzonych pracach, nie ukrywa, że pracy było sporo. Pierwszy etap trzeba było przeprowadzić młotem, tak żeby usunąć wiele wtórnych betonowych warstw, które przez wieki były nakładane na oryginalną powierzchnię ścian kaplicy. Kolejny etap, a więc odsłonięcie pierwotnych zdobień, wymagał z kolei wiele cierpliwości przy żmudnej pracy za pomocą pędzelka.

Krystyna Bastowska z koszalińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków tłumaczy, że wygląd, jaki specjaliści nadali kaplicy, jest efektem starcia się wielu poglądów i wizji. - Zabytek trzeba „usłyszeć” – wyjaśnia obrazowo. - Z pokorą poddać się miejscu, wysłuchać, „co ma nam do powiedzenia”, a potem umieć to wydobyć. Tym bardziej kiedy tym zabytkiem jest kościół, tworzony przez ludzi ofiarowujących Bogu to, co mieli najlepszego. 

W centralnym miejscu kaplicy znajduje się oczywiście tabernakulum, które nie przez przypadek ma kształt statku i to wykonanego z bursztynu. By wyjaśnić zamysł projektu o. Wiesław Przybysz, proboszcz parafii, odsyła do ewangelicznej sceny, w której Pan Jezus w czasie burzy jest obecny na łodzi razem ze swoimi uczniami i z mocą uspokaja wzburzone wody Jeziora Galilejskiego. - Ta kaplica ma być miejscem, w którym znajdziemy ukojenie, uspokojenie po sztormach i burzach codzienności – tłumaczy o. Wiesław. - A spotkanie z Jezusem – dawać wiatr w żagle łodzi naszego życia.

Do wymownej symboliki tabernakulum odniósł się również Bp Edward Dajczak, który pobłogosławił kaplicę. W słowie wygłoszonym podczas uroczystości zwrócił się do darłowian z prośbą, by – zgodnie z tym, do czego Pan Jezus zachęcał s. Faustynę - przychodzili przed Najświętszy Sakrament także po to, aby modlić się za tych, którzy nigdy do kaplicy adoracji nie zajrzą.

Otwarcie kaplicy adoracji grafika
Otwarcie kaplicy adoracji grafika
Otwarcie kaplicy adoracji grafika
Otwarcie kaplicy adoracji grafika
Otwarcie kaplicy adoracji grafika
Otwarcie kaplicy adoracji grafika
Otwarcie kaplicy adoracji grafika
Otwarcie kaplicy adoracji grafika