Historia

Za datę rozpoczęcia budowy darłowskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, zwanego kościołem mariackim, przyjmuje się rok 1321, kiedy to biskup kamieński Konrad (1318 – 1322) przekazał patronat nad świątynią dwom braciom Święcom: Piotrowi i Jaśkowi oraz synowi Piotra Wawrzyńcowi.  W roku 1394, dzięki fundacji księcia zachodnio-pomorskiego Bogusława VIII, kościół został rozbudowany o wieżę, a w XVI w. o zakrystię i kaplice boczne.

Od samego początku świątynia pełniła rolę nekropolii książęcej, jak świadczą o tym obecne w niej do dzisiaj sarkofagi z doczesnymi szczątkami trojga władców: Eryka I (1382-1459), króla Danii, Szwecji i Norwegii, a po detronizacji księcia słupskiego rezydującego w Darłowie, syna Warcisława VII, księcia Pomorza; Elżbiety (1580-1653), księżnej szlezwicko-holsztyńskiej, żony Bogusława XIV, pana na Darłowie, Bukowie i Kamieniu oraz księcia całego Pomorza Zachodniego oraz Jadwigi (1595-1650), pani na Szczecinku i Suchaniu, żony Ulryka, pana na Szczecinku, Darłowie i Bukowie.

W 1540 r. kościół na 4 wieki trafił pod opiekę protestantów (luteran). W tym czasie budynek przeszedł cztery pożary, pierwszy w roku 1589, drugi w 1624, trzeci w 1679 i czwarty w 1722. W pożarze w roku 1679, powstałym od pioruna, spaliło się całe wnętrze świątyni oraz wieża. W 1897 r. przed chórem i bocznymi nawami zostały wstawione drewniane balkony.

Po zakończeniu II wojny światowej kościół powrócił w ręce katolików. 14 sierpnia 1945 r. opiekę nad świątynią przejęli jej obecni gospodarze, czyli franciszkanie. 1 września tego samego roku kościół został na nowo poświęcony, a w 1962 r. jego pierwotne wezwanie, tj. Matki Bożej Wniebowziętej, zostało zmienione na Matki Bożej Częstochowskiej. W konsekwencji w głównym ołtarzu umieszczono obraz nowej Patronki.

Od 1974 r. rozpoczęto regotyzację wnętrza oraz bryły kościoła. W ramach przeprowadzonych prac usunięto dostawione balkony wraz z drewnianą klatką schodową, odbito tynki żeber sklepień w nawie głównej, a w nawach bocznych i kaplicach usunięto tynki z filarów. Odsłonięto wnęki i dwa portale gotyckie.

Od 1992 r. w darłowskim kościele rozwija się kult Matki Bożej Fatimskiej, Królowej Pokoju i Jedności, której figura została ukoronowana złotymi koronami, poświęconymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas audiencji w Rzymie dnia 2 czerwca 1993 r.

W latach 2019-2022 został przeprowadzony remont południowo-wschodniej kaplicy kościoła, mający na celu dostosowanie jej do potrzeb kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. W ramach przeprowadzonych prac usunięto wiele wtórnych betonowych warstw, które przez wieki były nakładane na oryginalną powierzchnię ścian kaplicy, co pozwoliło na niespodziewane odkrycie pierwotnych zdobień.